Burun Kırığı

Bu işlemde genellikle lokal anestezi kullanılır.

Burun içinden kırık kemik parçası veya parçaları düzeltilerek burun içine tampon konularak içeriden desteklenir.

Dışarıdan alçı tampon veya splintlerle kapatılır.

Alternatifler:

Bu işlemin alternatifi olmamakla birlikte daha sonra genel anestezi ile estetik burun ameliyatı yapılabilir. Ameliyat Başarı oranı: Bu işlemin başarı oranı yüksektir.(%80-90)Ancak kozmetik problemler oluştuğunda başka bir operasyonla da giderilebilir.

Ameliyatın Riskleri:

1. Kanama: Ameliyat esnasında veya sonrasında birkaç hafta içinde olabilir.Ameliyat esnasında kanama olursa tamponlama yapılabilir.Ameliyat sonrasında kanama oluşursa kanamayı durdurmak için lokal anestezi ile buruna tampon konulabilir veya kanamayı durdurmak için başka bir ameliyat gerekebilir.Kanama nedeniyle kan transfüzyonu (damardan kan verilmesi) gerekebilir.

2. Enfeksiyon: Genellikle antibiyotiklerle tedavi edilebilir.

3. Kozmetik problemler: Burnun yeni görünümünde süreklilik gösteren veya tekrarlayan kozmetik sorunlar oluşabilir.

4. Burnun içerisindeki yapışıklıklar veya skar dokusu oluşumu ileride başka bir ameliyatı gerektirebilir.

5. Dudağın üst kısmında ve/veya üst ön dişlerde his kaybı

Genel riskler ve komplikasyonlar

1. Anestezi bilgilendirme formunda anestezi ve olabilecek riskler konusunda bilgiler göreceksiniz. Herhangi bir endişeniz olursa anestezistiniz ile görüşünüz. Bilgilendirme formu verilmediyse lütfen isteyiniz.

2. Bu operasyon genel anastezi altında da yapılabilir. Lokal anestezi (mevzi uyuşturma) uygulaması durumunda veya narkoz sırasında ek olarak kanamayı önleyici bir ilacın yapılması gerektiğinde ender olarak beklenmeyen yan etkiler ortaya çıkabilir. Bunlar: · Alerjik reaksiyonlar; şişlik, kaşıntı, hatta şoka varabilen ağır dolaşım bozuklukları, · Merkezi sinir sistemine ait yan etkiler; huzursuzluk, kasılmalar, solunum bozuklukları, · Kan basıncı yükselmesi veya düşmesi, kalp ritm bozuklukları ve kalp atışının yavaşlaması.

3. Artmış göğüs enfeksiyon riski, akciğerin küçük alanlarında sönmeler/çökmeler olabilir. Bu durum antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerektirebilir.

4. Ağrı ve şişmeyle birlikte bacaklarda pıhtı oluşumu (derin ven trombozu veya DVT). Çok nadir olarak bu pıhtı bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir ve ölümcül olabilir.

5. Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç.

6. İşlemden kaynaklanabilen ölüm.

7. Obez (kilolu) hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, göğüs enfeksiyonu,kalp ve akciğer komplikasyonları, pıhtılaşma

8. Sigara içen hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, göğüs enfeksiyonu,kalp ve akciğer komplikasyonları, pıhtılaşma.

9. Ayrıca genellikle gerekmemesine rağmen, olağanüstü bir durumda lüzumu halinde kullanılabilecek kan veya kan ürünlerinin nakli sırasında oluşabilecek hastalık bulaşma ihtimali de vardır.