El Cerrahisi

EL ANOMALİLERİ

DOĞUMSAL EL ANOMALILERI NELERDIR?

Ciddi majör el anomalileri görülebildiği gibi daha basit, minör anomaliler de oluşabilir. Hiç gelişmeme, parmak aralarının oluşmaması, perdelenmesi, eksiklikler, farklılaşma sorunları, fazla oluşmuş bölümler, aşırı büyümüş olan bölümler veya sıkıştırıcı bant sendromu gibi değişik anomaliler görülebilir.En sık görülen doğumsal el anomalisinin sindaktili denen yapışık parmak sendromudur.

Daha sonra ise polidaktili denen fazla parmak gelmektedir. Fazla parmaklar her iki elde görülebileceği gibi ayak parmaklarında da mevcut olabilir. Doğumsal anomalilerin çoğu tedavi edilebilir olup majör eksiklikler olmadığı sürece çocuğun normal hayata uyumu maksimum düzeyde sağlanabilmektedir.

Bu süreçte anne-baba ve aile bireylerinin doğumsal el anomalileriyle ilgili tam ve eksiksiz bilgilendirilmesi gerekmektedir. Yapılacak tedavi, sonuçları ve çocuğun büyümesi süresince uzun vadede erişilecek durumlar anlatılıp, çocuğun psikolojisi birinci sırada tutularak, büyük bir titizlikle süreç geçirilmelidir.

DOĞUMSAL EL ANOMALILERI TEDAVISI

Doğumsal el anomalilerinde tedavinin planlanması da büyük önem taşımaktadır. Anomalinin şekli, bebeğin ve/veya çocuğun yaşı, sosyalleşmesi, motor gelişimi gibi bir çok etken göz önünde bulundurulur. Yapışık parmak (Sindaktili) sendromunda elini tanıması ve algılamasıyla birlikte, oyuncaklarıyla oynarken normal parmak sayısına ulaşması hedeflenir ve ilk 1-2 yıl içinde bu yapışıklıkları açmak gerekir. Aynı durum fazla parmak (polidaktili) sendromu için de geçerlidir. Ancak bebeğin hayati durumunu etkileyen uzuv kaybına sebebiyet verebilecek durumlarda ise daha erken harekete geçmek ve en kısa zamanda ameliyat etmek gerekli olabilir.

Erken müdahele, çocuğun el – beyin koordinasyonunun daha uyumlu olmasına imkan tanıdığı gibi süreci ve durumu kabullenişini kolaylaştırmaktadır.

Doğumsal el anomalisi olan çocukların büyük çoğunluğunun zekasal olarak herhangi bir sorun değildir ve komplex sorunların çok nadir görülür.