Kepçe Kulak Estetiği

DÜZELTME ESTETİK AMELİYATLARI

YÖNTEM

Kepçe kulak, lokal anestezi altında 1 saatte düzeltilebilecek basit bir şekil bozukluğudur. Hayat boyu kulaklarınızı, saçlarınızla saklamak zorunda değilsiniz…

Kepçe kulak; kulağın, kafamızdan daha ayrık görünmesi şeklinde özetlenebilecek şekilsel bir problemdir. Kişiye duyma ile ilgili bir avantaj veya dezavantaj sağlamaz. Kulağımızın şekli tıpkı yüzümüzün, burnumuzun, çenemizin şekli gibi yapısal bir özelliğimizdir. Anne karnındaki bir gelişme hatasından, doğum sonrası çocuğun yatış şeklinden veya annenin yaptığı eksik bir davranıştan kaynaklanmaz. Genetik geçiş ön planda olmakla beraber kepçe kulak problemi yaşayan birinin ebeveynlerinin ya da kendi çocuklarının kepçe kulak olması şart değildir, sadece ihtimal fazladır.

Kepçe kulak oluşumunda iki parametre ayrı ayrı ya da birlikte sorumludur. Bunlardan ilki; kulak kepçesinin arkaya doğru kıvrılmasını sağlayan ve dışarıdan “Y” gibi duran kıkırdak kıvrımının yeterince oluşamaması, ikincisi; kulak kepçesini kafa kemiğine bağlayan kıkırdak yapının normalden büyük olması ve kulağı dışa doğru itmesidir. Eğer kişide bu iki sorun varsa, kulak görüntüsü tam kepçe şeklinde oldukça belirgin, tek bir tanesi varsa göreceli olarak daha az belirgin olacaktır.

Psikolojik etki

Kepçe kulak, basit bir kıkırdak gelişim farklılığı olmasına rağmen ve kişide herhangi bir sağlık problemi oluşturmamasına rağmen psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Bebeklik ve erken çocukluk döneminde daha sevimli görünen bu çocuklar aile ortamından çıkıp, başta okul olmak üzere topluma karışınca hemen fark edilir ve sorunlar başlar. Özellikle “kralın çıplak olduğunu” en cesaretli şekilde söyleyebilen çocuklar, arkadaşlarına acımayacak ve en kısa sürede lakap takmaya ve çocuğu kulaklarıyla özdeşleştirmeye başlayacaklardır. Çocuğun kişiliği ne kadar güçlü, ailenin desteği ne kadar yeterli olursa olsun etkilenme çok defa ileri boyutta olmaktadır. Bu kişiler, hayatları boyunca kulaklarını saklayacak ya da saçlarını hep kamuflaj olarak kullanacaklardır. Yaşamı boyunca saçlarını toplayamayan kızlar ve saçlarını uzun bırakmak zorunda kalan erkekler mevcuttur.

Özellikle çocuklarda kişilik bozukluğu ve asosyal bir yaşam biçimi kadar ağır hasar oluşturan bu sorunun çözümü, maalesef ağrı ve fonksiyon bozukluğu oluşturmaması nedeniyle aileler tarafından hep görmezden gelinir veya ertelenir. Oysa ailelerin bilinçli olup, hasarın en az olacağı, en küçük yaşta bu sorunu çözme yoluna gitmeleri gerekir.

Basit bir müdahale

Kulak büyümesi yaklaşık 6 yaşında iskelet olarak erişkin boyutuna erişir. Bu yaş kepçe kulak çözümü için en erken ve ideal yaştır. Müdahale, vücut dış yapısında olduğu için kolaydır. Problemin bileşenlerine göre müdahale biçimi seçilir. Kıkırdak büyükse küçültülür, kıvrım yeterli değilse, yeterli hale getirilir. İşlem sonrası yaklaşık 15 gün travmadan ve kulağın öne bükülmesinden korunmak için saç bandı kullanılır. Müdahale genellikle kulağın kafa ile birleştiği doğal kulak arkası kıvrımından yapılır ve iz, fark edilmeyecek kadar iyi iyileşir. Özellikle kıvrımın oluşturulması sırasında kıvrılacak kıkırdağın gücünü azaltmak için inceltme yapılır ve dikişle kıvrım dozu ayarlanıp, sabitlenir. İyi planlanmış ameliyatlarda yaklaşık 6 ayda eriyen dikişler kullanılarak daha sonra dikişin dışarı çıkması gibi sorunlar engellenir. İşlem sonrası kısa sürede kaybolan şişlik ve kısmi morluk dışında bir sorunla karşılaşılmaz. Ağrı, çok azdır.

Zamanlama önemli

İşlemin çocuklarda, genel anestezi altında yapılması önemliyken, erişkinlerde ya da ergenlik dönemi sonrasındaki yaşlarda bu işlem, lokal anestezi altında yapılabilir. Ancak, eğer işlem, okul öncesi dönemde yapılamadıysa, müdahale zamanı önemli hale gelir. Mümkünse bu müdahalenin, okul çağındaki kişilerde yaz tatili ya da okul değişimlerinde, yani çocukların her zaman bulundukları ortamdan uzak oldukları bir zamanda ya da yeni bir ortama girmeden önce yapılması, farkındalığı azaltacak, çocuğun daha rahat bir dönem geçirmesini sağlayacaktır. Erişkinlerde yıllık izinlerde ya da yeni bir ortama veya işe girmeden önce yapılması önerilir. Mevsim olarak özel bir tercih yoktur. Ancak, işlem sonrası kullanılacak saç bandı nedeniyle kış ayları kamuflaj için erkekler açısından daha uygundur.

Her kepçe kulak, iple tedavi edilebilir mi?

Özellikle sosyal medyada “ameliyatsız, iple kulak estetiği” şeklinde çokça reklamlarla karşılaşılmaktadır. Ancak, problemin derecesi ve müdahalenin kalıcılığı açısından bu işlemler genellikle ya yetersiz kalmakta ya da sıkça yeni problemlere yol açmaktadır. Örneğin, kıkırdağın büyük olmasıyla kulağı ayrık görünen birinin kulak kıvrımlarını iple derinleştirerek sorunu çözmeye çalışmak, şekli daha çok bozmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Zira büyük kıkırdak yerinde durmaktadır. Aynı şekilde özellikle güçlü kıkırdakları olan birinde, kıkırdağı zayıflatmadan iple şekillendirmek zamanla tekrar açılmalara sebep olmakta, kıkırdak, hafızası gereği eski şeklini almaya çalışmaktadır.

Bu da çok defa ipin sıyrılması, kıkırdağın yırtılması veya ipin kulak arkasında ince bir köprü şeklinde cildi gererek açığa çıkmasına sebep olmaktadır. Kaldı ki sadece iple kulağı şekillendirseniz bile yine lokal anestezi ya da çocuklarda genel anesteziye ihtiyaç duymanız gerekir. Fark edilemeyecek bir izden kaçınmak adına, anormal görünümlü kulaklar oluşturmak ya da muhtemel bir sürü soruna bile bile evet demek, doğru değildir. Elbette sadece iple çözülebilecek kepçe kulaklar vardır, ancak bunlar çok azınlıkta olup tüm kepçe kulakların dışarıdan, iple düzeltilmeye çalışılması doğru değildir.
Özetle, sizin ya da çocuğunuzun hayatını zindana çeviren bu problemin doğru ellerde düzeltilmesi oldukça kolaydır. En önemli görselimiz olan saçlarımızı, sadece kulaklarımızı kapatmak için kullanmak zorunda değiliz. Siz de basit bir müdahale sonunda saçlarınızı topuz yapabilir ya da kısa kestirebilirsiniz.