Meme Küçültme

Meme derisi, yağ dokusu ve süt bezlerinin kesilip çıkartılmasıyla yapılan bir ameliyattır.

MASTOPEKSİ:

Meme derisinin eksiltilmesiyle yapılan meme dikleştirme operasyonudur.

Bu ameliyatta tekniğe bağlı olarak meme başı çevresini içine alan, ters “T”, veya düz dik bir iz olacaktır. Buradaki iz (skar) yaşam boyu kalır. İzin genişliği en ideal tekniklerle bile hastadan hastaya değişir. Yaşam boyu kalan kalın ve farklı renkte bir yara iziniz olabilecektir.

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI YAPILIŞI

Genel anestezi altında uygulanır.

Ameliyat öncesi çok yönden memelerin fotoğrafları çekilecek, memeler üzerinde ameliyat planı yapılacaktır. Ameliyat esnasında bu çizimlere uygun olarak cilt, meme ve yağ dokusu cerrahi olarak çıkarılarak yeniden şekillendirme yapılacaktır. Meme başı olması gereken yere yükseltilir. Meme üst kutbu genellikle sarkmış memelerde boşalmıştır, yeniden form verilirken bu alan doldurulur. Koltuk altına yayılmış olan göğüs daha dar çaplı bir alana hapsedilir ve bu şekilde daha iyi bir form sağlanır.

UYGULANACAK İŞLEMLERİN RİSKLERİ:

Genel Anestezi Anestezi bilgilendirme formunda anestezi ve olabilecek riskler konusunda bilgiler göreceksiniz. Herhangi bir endişeniz olursa anestezistiniz ile görüşünüz. Bilgilendirme formu verilmediyse lütfen isteyiniz.

AMELİYATLARIN GENEL RİSKLERİ:

Aşağıda anlatılanlar operasyonlardaki genel riskler olup bu ameliyatta gerçekleşme olasılığı düşüktür:

Artmış akciğer enfeksiyonu riski. Akciğerin küçük alanlarında sönmeler/çökmeler olabilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.

Ağrı ve şişmeyle birlikte bacak damarlarında pıhtı oluşabilir(derin ven trombozu veya DVT). Çok nadir olarak bu pıhtı bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir ve ölümcül olabilir.

Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç gelişebilir.

İşlemden kaynaklanabilen ölüm olabilir.

Obez (kilolu) hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları, pıhtılaşma meydana gelebilir.

Hastane enfeksiyonları: zatüre (pnömoni), beyin zarı iltihabı (menenjit), idrar yolu enfeksiyonları, kana mikrop karışmasına bağlı yaygın vücut enfeksiyonu (sepsis) oluşabilir.

Hastada ameliyat sonrasında operasyon nedeniyle anksiyete (gerginlik) ve ruhsal travma oluşabilir.

Sigara içen hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp- akciğer komplikasyonu ve tromboz (damar içi kan pıhtılaşması) komplikasyonu ihtimali daha fazladır.

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI’NIN RİSKLERİ, KOMPLİKASYONLARI

Aşağıda anlatılanlar bu operasyonda görülebilecek Olası riskler, komplikasyonlardır

Ameliyat sırasında ve sonrasında ameliyat alanlarında kanama görülebilir. Enfeksiyon gelişebilir.

Tüm meme bölgesinde beyaz- sarı akıntı oluşturabilen ve uzun süre devam edebilecek yağ nekrozu görülebilir.

Operasyon sonrasında meme dokusu altında hematom (kan birikmesi) gelişebilir. Bu durumda cerrahi müdahale gerekebilir.

İki meme arasında boyut ve simetri farkı oluşabilir.

Operasyon sonrası erken dönemde hastada belirgin skar (yara izi) oluşumu gözlenecektir. Skarlar renk olarak zamanla daha az görünür hale gelecektir. Fakat yaşam boyu kalacaktır.

Anormal yara iyileşmesi sonucunda dikiş hatlarında belirgin kaşıntılı, kızarık ve kabarık nedbe dokusu oluşabilir.

Meme ucu ve meme derisinde duyu bozuklukları gelişebilir. Duyunun tamamen yok olması veya duyuda azalma gözlenebilir. Duyu bozuklukları genellikle 3-12 ay arasında geri dönmektedir.

Yeni yapılmış memelerde simetri farkı veya istenmeyen kozmetik sonuç alındığında revizyon cerrahisi (düzeltme işlemleri) gerekebilir.

Yara dudaklarında sütür ( dikiş ) ayrılması, cilt nekrozu gözlenirse hasta pansuman ile takip edilir. gerekirse tekrar işlem yapılabilir.

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI’NIN ALTERNATİF TEDAVİLERİ VE RİSKLERİ:

Memelerin küçültmede ameliyat dışında daha basit bir yöntem bulunmamaktadır.

Liposakşın (yağ alma) ile hacimde bir kısım küçülme sağlanabilir fakat meme dokusu alınamaz ve meme dikleştirilemez.

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI UYGULANMAZSA NELER GELİŞİR?

Estetik açısından sorun devam eder.

Omuzlarda ağrı, duruş bozuklukları, meme altında kaşıntı ve kızarıklık gibi sıkıntılar devam eder.

AMELİYATI SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR NELERDİR?

Kol hareketlerinin ilk günlerde sınırlandırılmasında fayda vardır.

İlk hafta göğsü saran bir bant mevcuttur, yedinci gün bu bant çıkarılır ve sadece dikiş hatlarını örten ve bir hafta kalacak olan ince bantlar kullanılır.

Sorunların çıkma olasılığını azaltmak için ameliyat sonrasında doktorun önereceği ilaçları, önerilen dozda, önerilen zamanda ve önerilen sürede kullanınız. Kontrol randevularınızı aksatmayınız.

Ameliyat sonucuyla ilgili herhangi bir sorun olduğunda, öncelikle mutlaka ameliyatı yapan doktora başvurulmalıdır.

Sigara, doku dolaşımını olumsuz etkileyerek, oluşabilecek tüm sorunların ihtimalini ciddi oranda arttırmaktadır. Mutlak olarak içilmemelidir.