Yüz Kırıkları

YÜZ KIRIKLARI AMELİYATI NEDİR ?

Zarar görmüş yüz dokuları ve yüz kırıklarının onarımını için yapılan cerrahi girişimdir.

Yüz kırıkları çeşitli yaralanmalar, iş ve trafik kazaları nedeniyle oluşabilir ve yüzün bütününü oluşturan kemiklerden biri veya birkaçında birlikte görülebilir. Bazen deride herhangi bir sorun olmamasına rağmen yüz kırıkları oluşabilir. Genellikle ilk günlerdeki ödemler ve şişlikler deri altındaki patolojiyi ( rahatsızlığı) gizleyeceği için tam olarak değerlendirilemeyebilir. Bu durumda aradan geçen günler içinde ödemlerin azalmasıyla alttaki deformite (şekil bozukluğu) ön plana çıkar.

YÜZ KIRIKLARI AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Genel anestezi altında uygulanır.

Yüz kırıklarında bazen radyolojik olarak bazen de tomografi yöntemleriyle ayrıntılı bir inceleme yapılarak kırık bölgeler tespit edilir. Daha sonrada ameliyat planı çerçevesinde bu kırıkların yerine oturtulması, vida plak yardımıyla bazen de tellenerek tespiti gerekebilir.

Ameliyat sırasında ince kesiler yapılarak kırık bölgesine ulaşılır. Kesilerin bir kısmı ağız içinden, bir kısmı da yüz üzerinden yapılabilir. Yüz üzerinden yapılan kesiler genellikle kıvrım yerleri, saç kenarı, kaş kenarı ya da alt göz kapağına yapılan kesilerdir.

Ancak burun yaralanmalarının cerrahi tedavisinde sıklıkla derinin kesilmesinin gerekmediği kapalı cerrahi tedavi teknikleri kullanılır. Burun kemikleri yükseltilebilir veya nasal septum-burun bölmesi- düzleştirilebilir

UYGULANACAK İŞLEMLERİN RİSKLERİ

Genel Anestezi Anestezi bilgilendirme formunda anestezi ve olabilecek riskler konusunda bilgiler göreceksiniz. Herhangi bir endişeniz olursa anestezistiniz ile görüşünüz. Bilgilendirme formu verilmediyse lütfen isteyiniz.

AMELİYATLARIN GENEL RİSKLERİ:

Aşağıda anlatılanlar operasyonlardaki genel riskler olup bu ameliyatta gerçekleşme olasılığı düşüktür:

Artmış akciğer enfeksiyonu riski. Akciğerin küçük alanlarında sönmeler/çökmeler olabilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.

Ağrı ve şişmeyle birlikte bacak damarlarında pıhtı oluşabilir(derin ven trombozu veya DVT). Çok nadir olarak bu pıhtı bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir ve ölümcül olabilir.

Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç gelişebilir.

İşlemden kaynaklanabilen ölüm olabilir.

Obez (kilolu) hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları, pıhtılaşma meydana gelebilir.

Hastane enfeksiyonları: zatüre (pnömoni), beyin zarı iltihabı (menenjit), idrar yolu enfeksiyonları, kana mikrop karışmasına bağlı yaygın vücut enfeksiyonu (sepsis) oluşabilir.

Hastada ameliyat sonrasında operasyon nedeniyle anksiyete (gerginlik) ve ruhsal travma oluşabilir.

Sigara içen hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp- akciğer komplikasyonu ve tromboz (damar içi kan pıhtılaşması) komplikasyonu ihtimali daha fazladır.

YÜZ KIRIKLARI AMELİYATI’NIN RİSKLERİ, KOMPLİKASYONLARI:

Aşağıda anlatılanlar bu operasyonda görülebilecek Olası riskler, komplikasyonlardır

Kanama, enfeksiyon, yara ayrışması Yüzde ve yanaklarda morluk gelişebilir, Kronik (süreğen) ağrı olabilir.

Ameliyat izi(nedbe-skar) gelişebilir, ameliyat izlerinin revizyonu gerekebilir. Ameliyat bölgesinde hafif çöküntüler veya aşırı çıkıntılar karşımıza çıkabilir.

Ameliyat bölgesinde uyuşukluk beklenen bir durumdur.

Tatmin edici olmayan sonuçlar olabilir. Özellikle burun yaralanmaları için yapılan cerrahi müdahaleden tatmin olmama olasılığı vardır.

Sinir zedelenmeleri olabilir.

İnferior Alveoler ( alt dişkökü) Sinir zedelenmesi alt dişlerde, alt dudakta ve çene bölgesinde hissizlik olabilir.

Lingual ( dil) Sinir zedelenemsi tat alma duyusu kaybolabilir

Mandibulanın ( alt çene kemiğinin) hatalı kaynaması/kaynamaması durumunda ısırma şeklinde değişiklikler olabilir.

Kırık kemikler sabitlenemeyebilir.

Burun kırıklarının düzeltilmesi ameliyatlarında, havanın burundan normal geçişini etkileyebilen değişiklikler oluşabilir. Bu problemleri düzeltmek için ek cerrahi gerekebilir. Yapılan cerrahi işlem burun septumunda (orta bölmede) delik oluşumuna neden olabilir.

Asimetri gelişebilir. Normal insan yüzü simetriktir.

YÜZ KIRIKLARI AMELİYATI’NIN ALTERNATİF TEDAVİLERİ VE RİSKLERİ:

Cerrahi işlem dışında alternatif tedavi şekli yoktur.

YÜZ KIRIKLARI AMELİYATI UYGULANMAZSA NELER GELİŞİR?

Yaralanma sonucu gelişen bozukluklar düzelmez, yüz fonksiyonlarındaki bozukluklar devam eder.

Yüz kırığı operasyonu vücut görüntünüze önemli katkılar sağlayacak bir operasyondur.

YÜZ KIRIKLARI AMELİYATI SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR NELERDİR?

İstirahat edilmeli , aşırı hareketten, egzersizden ve darbeden kaçınılmalı, ağır kaldırılmamalı, aşırı sıcağa maruz kalınmamalıdır.

Gece 2-3 yastıkla başın yükseltilmesi gereklidir.

Özellikle çene ameliyatı sonrası ağız temizliğine, beslenme şekline ve önerilen ilaçların kullanımına dikkat edilmelidir.

Çene kemiği kırıkları için dişler tel/lastik ile bağlanmış ise (intermaksiller tespit) Kullanıma hazır tel kesici ve lastik kesici bir makas bulunmalı, hastanın ağzı kitli iken bulantı veya nefes darlığı olursa lastiklerin ve tellerin hemen kesilmesi gerekir.

Sorunların çıkma olasılığını azaltmak için ameliyat sonrasında doktorun önereceği ilaçları, önerilen dozda, önerilen zamanda ve önerilen sürede kullanınız. Kontrol randevularınızı aksatmayınız.

Ameliyat sonucuyla ilgili herhangi bir sorun olduğunda, öncelikle mutlaka ameliyatı yapan doktora başvurulmalıdır.

Sigara, doku dolaşımını olumsuz etkileyerek, oluşabilecek tüm sorunların ihtimalini ciddi oranda arttırmaktadır. Mutlak olarak içilmemelidir